Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Dolní Slivno
Obec
Dolní Slivno
gradient

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Historické osobnosti

Albert ze Slivna

Byl za krále Václava I. Jedním z nejpřednějších hodnostářů a v době vladařovi nepřítomnosti přejímal některé jeho kompetence, jeho synové Jaroš a Eppo následovali otce....

Příjmení "ze Slivna"

Příjmení staročeské rodiny panské záhy vymřelé, jež pocházela ze vsi Slivna u Benátek a zvala se také z Poděhus. Ok. r. 1223 žili bratří Albert a Rudolf, z nichž onen (1223-40) byl od r. 1234 sudím zemským, r. 1237-39 sudím dvorským a r. 1240 zemským komorníkem (manž. Herka). Synové jeho byli Jaroš »Velký« (1237-71) a Epa (1241) Jaroš držel Slivno v prvních letech, později měl Poděhusy u Kutné Hory, ve kteréž krajině prodal r. 1265 ves Pněv a naposled také hrad Pušperk, který byl pojmenoval po svém erbu (Fuchsberg). Po prvé připomíná se v listině r. 1237 a to v komonstvě krále Václava I., po druhé r. 1239 opět při králi, po třetí r. 1241 v průvodě krále vracejícího se do Čech po vypuzení Tatarů z Moravy. V l. 1239-48 byl král. číšníkem. Za sporů Václava I. s kralevicem Přemyslem Jaroš jest připomínán stále po boku králově. R. 1253 novým králem Přemyslem II. byl jmenován purkrabím hradu Pražského, kterýž úřad zastával do r. 1264 jsa stále připomínán v průvodě králově. U Kressenbrunnu (12. čce 1260) velel zástupu, v jehož středu byla korouhev sv. Václava. (Viz Palackého Děje II. 1., 39.) R. 1264 stal se purkrabím na Lokti. V té době Jaroš počíná se psáti z Pušperka (Whsperch. Fuchsperk). R. 1267 byl chebským purkrabím. Poslední zprávu o něm máme z r. 1271, kdy se podepsal na míru mezi Přemyslem II. a Štěpánem II. Uherským. Zemřel nepochybně 26. ún. 1272 u věku asi 60 let. Herm. Jireček má za to, že tento Jaroš jest totožný s Jaroslavem ze Šternberka, domnělým vítězem nad Tatary u Olomouce. (Srv. Herm. Jireček, Pan Jaroš ze [ze Slivna] [»Č. Mat. M.« XII, 95]; »Sbor. klubu hist.«. str. 104 [Praha, 1883]).-Kateřina, vdova jeho, darovala (1298) podací kostela sv. Linharta v Praze klášteru sv. Anny tudíž. Dětí měli několik, a to syny i dcery. Ze synů zůstal toliko Albert. dcery sluly Alžběta, Jaroslava, Anna a Herka. Albert (1260 až 1298) založil r. 1298 oltář v kostele pražském, k němuž daroval ves Máslovice. Jmění jeho (Poděhusy) přešlo pak na pány z Cimburka (v. t.)

Obec

Svátek

Dnes je 15.7.2024

Svátek má Jindřich

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Den gumových medvídků

Zítra má svátek Luboš

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0
paticka-mapa